AUTOŠKOLY – VODIČSKÉ KURZY, DOPRAVNÉ DOŠKOĽOVANIE:


LEGISLATÍVA A ODBORNÉ ZDROJE:

20| PREDMET: (LEG) LEGISLATÍVNA KNIŽNICA – aktuálne znenia zákonov a vyhlášok k cestnej doprave, AUTORSKÉ A ODBORNÉ ZDROJE