AUTOŠKOLY – VODIČSKÉ KURZY:


TÉMATICKÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA:


15| PREDMET: (NAKL) ŠKOLENIA VODIČOV K UPÍNANIU A ZABEZPEČOVANIU NÁKLADOV v cestnej doprave – Všeobecný kontext, Konštrukcia vozidla, Obaly, Zabezpečovacie zariadenia, Metódy zabezpečenia, Príručka praktických postupov, Tabuľky a koeficienty 

16| PREDMET: (TAXI) VSTUPNÉ A CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIA VODIČOV A PREVÁDZKOVATEĽOV TAXISLUŽIEB, dispečingov a digitálnych zdieľaných platforiem + záverečný certifikačný test

17| PREDMET: (CEST) ŠKOLENIE VODIČOV K CESTNÝM KONTROLÁM – práva a povinnosti osôb, postupy, modelové situácie a príklady z praxeLEGISLATÍVA A ODBORNÉ ZDROJE:

20| PREDMET: (LEG) LEGISLATÍVNA KNIŽNICA – aktuálne znenia zákonov a vyhlášok – autoškoly, školiace strediská KKV, výcvikové strediská SKVZA, taxislužby, cestná doprava