AUTOŠKOLY – VODIČSKÉ KURZY


LEGISLATÍVA A ODBORNÉ ZDROJE:

20| PREDMET: (LEG) LEGISLATÍVNA KNIŽNICA – aktuálne znenia zákonov a vyhlášok – autoškoly, školiace strediská KKV, výcvikové strediská SKVZA, taxislužby, cestná doprava