AUTOŠKOLY – VODIČSKÉ KURZY:


TÉMATICKÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA VODIČOV Z POVOLANIA:


19 | PREDMET: (NAKL) ŠKOLENIA VODIČOV K UPÍNANIU A ZABEZPEČOVANIU NÁKLADOV v cestnej doprave – Všeobecný kontext, Konštrukcia vozidla, Obaly, Zabezpečovacie zariadenia, Metódy zabezpečenia, Príručka praktických postupov, Tabuľky a koeficienty 

20 | PREDMET: (CEST) ŠKOLENIE VODIČOV K CESTNÝM KONTROLÁM – práva a povinnosti vodiča a policajta v priestupkovom konaní na úseku cestnej dopravy, postupy, modelové situácie a príklady z praxeŠKOLENIA PRE TAXISLUŽBY A DIGITÁLNE DISPEČINGY

24 | PREDMET: (TAX): ŠKOLENIA PRE VODIČOV A PREVÁDZKOVATEĽOV TAXISLUŽIEB – VSTUPNÉ A CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIA – znalosti legislatívy, zabezpečenie pohodlia, bezpečnosti a poradenstva cestujúcim, posilňovanie imidžu taxislužby, osobné schopnosti a spôsobilosti vodičov


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA:

25 | PREDMET: (LEG) LEGISLATÍVNA KNIŽNICA – aktuálne znenia zákonov a vyhlášok – autoškoly, školiace strediská KKV, výcvikové strediská SKVZA, taxislužby, cestná doprava