AUTOŠKOLY | VODIČSKÉ KURZY | DOŠKOĽOVANIE:


7,8 | PREDMET: (POZ: skupiny A,B,C,D,E,T):
PODMIENKY PREVÁDZKY VOZIDIEL NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH: Povinná výbava vozidiel, Technická nespôsobilosť vozidiel, Povinnosti prevádzkovateľov, Zákon č. 106/2018 Z.z. – Druhy a kategórie vozidiel, Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách,  Kolesá, pneumatiky, snehové reťaze – legislatíva, teórie, praktické informácie, kontrola a údržba


13e | PREDMET: (KKV–140/280: AD,ND) KURZY KKV – ZÁKLADNÝ VÝCVIK – PRÍPRAVA NA SKÚŠKY: EBOOKY – SK, UA, EN, HU, RU (súhrny otázok v jednotlivých jazykoch – Autobusová doprava AD) / Nákladná doprava (ND)


13f  | PREDMET: (KKV-35: AD,ND) ŠKOLENIA KKV – PRAVIDELNÝ VÝCVIK (35 hodín) Autobusová cestná doprava (AD) / Nákladná cestná  doprava (ND)

TÉMATICKÉ ODBORNÉ ŠKOLENIA VODIČOV Z POVOLANIA:


19 | PREDMET: (NAKL) ŠKOLENIA VODIČOV K UPÍNANIU A ZABEZPEČOVANIU NÁKLADOV v cestnej doprave – Všeobecný kontext, Konštrukcia vozidla, Obaly, Zabezpečovacie zariadenia, Metódy zabezpečenia, Príručka praktických postupov, Tabuľky a koeficienty 

20 | PREDMET: (CEST) ŠKOLENIE VODIČOV K CESTNÝM KONTROLÁM – práva a povinnosti vodiča a policajta v priestupkovom konaní na úseku cestnej dopravy, postupy, modelové situácie a príklady z praxeŠKOLENIA PRE TAXISLUŽBY A DIGITÁLNE DISPEČINGY:

24 | PREDMET: (TAX): ŠKOLENIA PRE VODIČOV A PREVÁDZKOVATEĽOV TAXISLUŽIEB – VSTUPNÉ A CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIA – znalosti legislatívy, zabezpečenie pohodlia, bezpečnosti a poradenstva cestujúcim, posilňovanie imidžu taxislužby, osobné schopnosti a spôsobilosti vodičov


LEGISLATÍVNA KNIŽNICA:

25 | PREDMET: (LEG) LEGISLATÍVNA KNIŽNICA – aktuálne znenia zákonov a vyhlášok – autoškoly, školiace strediská KKV, výcvikové strediská SKVZA, taxislužby, cestná doprava