1. Lekcia – NVÚ – 1


2. Lekcia – TVV – 1


3. Lekcia – TVV – 2

 • VPLYVY NA SPOTREBU PALIVA A TVORBU EMISIÍ
 • OTÁČKOVÁ CHARAKTERISTIKA MOTORA
 • VPLYV OTÁČOK MOTORA A RADENIE PREVODOVÝCH STUPŇOV NA SPOTREBU PALIVA
 • ZÁSADY A PRAVIDLÁ ÚSPORNEJ JAZDY – EKOŠOFÉROVANIA
 • STRIEBORNÉ PRAVIDLÁ
 • SUMÁR ÚSPORNEJ JAZDY

4. Lekcia – PCP – 1

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 4 Povinnosti vodiča
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 10 Jazda v jazdných pruhoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 11 – 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 14 Obchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 15 Predchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 16 Rýchlosť jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 23 – 25 Zastavenie a státie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 27 – 29 Železničné priecestie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 35 – 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
 • Zákon NR SR č.474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

6. Lekcia – PCP – 3

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 13 – 14 Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 69  Všeobecné oprávnenia
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 64 Dopravná nehoda
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
 • Zákon NR SR č.381/2001 Z.Z. o povinnom zmluvnom poistení

7. Lekcia – ZBJ – 1

 • ZÁKLADNÉ  FYZIKÁLNE ZÁKONITOSTI
 •  JAZDNÉ ODPORY
 • SMEROVÁ STABILITA
 • AQUAPLANING
 • BRZDENIE
 • FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VEDENIE VOZIDLA
 • PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI VODIČA
 • POCITY A VNÍMANIE
 • POZORNOSŤ
 • PREDVÍDAVOSŤ – ROZHODOVANIE – REAGOVANIE

8. Lekcia – ZBJ – 2


9. Lekcia – ZBJ – 3

 • BEZPEČNOSŤ JAZDY OVPLYVNENÁ PORUCHOU VOZIDLA
 • VPLYV PNEUMATÍK NA BEZPEČNOSŤ JAZDY
 • KONTROLKY, KTORÉ HLÁSIA PORUCHU
 • JAZDA V OBCI
 • DEFENZÍVNA JAZDA
 • JAZDA V ZÁKRUTÁCH
 • OTÁČANIE A CÚVANIE
 • JAZDA NA DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE

10. Lekcia – ZBJ – 4


 11. Lekcia – ZBJ – 5

 • VÔĽOVÉ VLASTNOSTI VODIČA – OSOBNOSŤ VODIČA
 • VPLYV PROSTREDIA NA BEZPEČNOSŤ JAZDY – JAZDA ZA RÔZNYCH PODMIENOK
 •  JAZDA ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSŤ
 • JAZDA ZA ZHORŠENÝCH ADHÉZNYCH PODMIENOK
 • JAZDA V ZIMNÝCH PODMIENKACH
 • JAZDA V STÚPANÍ A KLESANÍ

12. Lekcia – ZBJ – 6

 • BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV TRAKTORU
 • ZAPOJENIE VOZIDIEL DO SÚPRAVY
 • OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
 • BEZPEČNOSŤ KAROSÉRIE
 • KABÍNA VODIČA

13. Lekcia – PCP – 4

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Prvý oddiel –  Vodičské oprávnenie (§ 73 – 78)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Druhý oddiel –  Odborná spôsobilosť (§ 79 – 85)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Tretí oddiel – Zdravotná a psychická spôsobilosť (§86 – 90)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Piaty oddiel – Vodičské preukazy (§ 94 – 101)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • PRÁVNE ASPEKTY V CESTNEJ PREMÁVKE
 • ONLINE ZDROJ: >> § 73-139: ADMINISTRATÍVNE A SPRÁVNE USTANOVENIA ZÁKONA č. 8/2009 Z.z.

14. Lekcia – NVÚ – 2

 • HLAVNÉ ČASTI PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • ROZVODOVÝ MECHANIZMUS ŠTVORDOBÝCH MOTOROV
 • MODERNÉ KONŠTRUKCIE ROZVODOV ŠTVORDOBÝCH MOTOROV
 • DRUHY VZNETOVÝCH MOTOROV
 • PLNIACI  SYSTÉM SPAĽOVACIEHO MOTORA
 • PREPLŇOVANIE SPAĽOVACÍCH MOTOROV
 • VÝFUKOVÝ SYSTÉM MOTORA

15. Lekcia – NVÚ – 3

 • PREVODOVÉ MECHANIZMY AUTOMOBILOV
 • SPOJKA AUTOMOBILU
 • TRECIE SPOJKY
 • OVLÁDANIE SPOJKY
 • LAMELOVÉ SPOJKY
 • KVAPALINOVÉ SPOJKY
 • ELEKTROMAGNETICKÉ PRÁŠKOVÉ SPOJKY
 • ELEKTRONICKY RIADENÉ SPOJKOVÉ SYSTÉMY
 • KONTROLA A ÚDRŽBA SPOJKY
 • PREVODOVKY
 • RADIACI MECHANIZMUS
 • SYNCHRONIZAČNÉ  ZARIADENIA
 • PLANÉTOVA PREVODOVKA
 • HYDRODYNAMICKÝ MENIČ
 • KOMBINOVANÉ PREVODOVKY – SPÔSOB RADENIA PREVODOVÝCH STUPŇOV
 • ROZDEĽOVACIE PREVODOVKY
 • AUTOMATICKÉ PREVODOVKY
 • SPOJOVACIE HRIADELE
 • PREVODY HNACÍCH NÁPRAV
 • UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU

16. Lekcia – PCP – 5


17. Lekcia – NVÚ – 4

 • MAZANIE MOTORA
 • KONTROLA A OBSLUHA MAZACEJ SÚSTAVY
 • MOTOROVÉ MAZACIE OLEJE

18. Lekcia – NVÚ – 5


19. Lekcia – PCP – 6

 • Zákon NR SR č. 461/2007 Z.z. o použití záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • Nariadenie Európského parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014
 • Zákon NR SR č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov

20. Lekcia – NVÚ – 6


21. Lekcia – NVÚ – 7


22. Lekcia – NVÚ – 8


23. Lekcia – NVÚ – 9


24. Lekcia – NVÚ – 10


25. Lekcia – NVÚ – 11


26. Lekcia – NVÚ – 12

 • ELEKTRONICKY RIADENÝ PODTLAK V POSILŇOVAČI  (BAS – BRZDOVÝ ASISTENT)
 • PROTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM ABS
 • SYSTÉM REGULÁCIE PREKLZU HNACÍCH KOLIES ASR
 • KONTROLA A ÚDRŽBA ABS_ASR
 • KAROSÉRIA
 • KABÍNA VODIČA
 • BEZPEČNOSŤ KAROSÉRIE
 • PODVOZOK MOTOROVÝCH VOZIDIEL – RÁMY VOZIDIEL – NÁPRAVY

27. Lekcia – NVÚ – 13


28. Lekcia – NVÚ – 14

 • PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
 • KONŠTRUKČNÉ ZVLÁŠTNOSTI PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
 • SPOJOVACIE ZARIADENIA PRÍVESOV

29. Lekcia – OP – 1


30. Lekcia – OP – 2


31. Lekcia – OP – 3

 • Opakovanie učiva –  pravidiel cestnej premávky,
 • Zadanie testu z pravidiel cestnej premávky a  jeho vyhodnotenie.
 • Informácie o postupe vykonania skúšky z odbornej . spôsobilosti viesť motorové vozidlo.(Vyhláška  MV SR č.9/2009 Z.z. §15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)