Vážení užívatelia portálu JVSCD.sk, počnúc januárom 2024 začíname integrovať do našich výučbových aplikácií systému JVSCD.sk technológiu, ktorá dnes hýbe svetom a určuje budúcnosť – umelú inteligenciu. Po dôkladnej rešerši dostupných jazykových modelov sme sa rozhodli pre AI aplikáciu Copilot od spoločnosti Microsoft. Rozhodnutie padlo z viacerých dôvodov:

 • Copilot AI je bezplatný – vyžaduje sa iba jednorázové zriadenie bezplatného konta Microsoft a ktokoľvek takto získa úžasného AI asistenta,
 • Copilot AI používa aktuálne najvyspelejší jazykový model Chat GPT-4, ktorý generuje úžasné textové výsledky a obrázky na základe textových príkazov, tzv. promptov,
 • V konte Microsoft je okrem Copilota aj množstvo ďalších skvelých bezplatných funkcií pre prácu doma, v kancelárii, pri výučbe a podobne. Spomeňme aspoň online verzie aplikácií Word, Excel, PowerPoint, úložisko OneDrive v objeme 5GB, OneNote, Plánovač a mnohé ďalšie,

COPILOT AI – PREČO, NAČO?

Copilot AI (ale aj iné tzv. modely umelej inteligencie) sú skvelí nekoneční asistenti pre osobné  aj pracovné využitie, teda v našom prípade aj pri výučbe – môžete sa pomocou nich pýtať na doplnkové otázky k študovanej téme a AI vám vypíše text, odkazy na ďalšie zdroje a ďalšie podobné otázky pre ďalšie doplnenie. Neustále vás nabáda ku komunikácii, navrhuje a odpovedá. To všetko je super, či už vyučujete ako učiteľ na projektore v učebni, alebo sa vaši žiaci učia samostatne a pýtajú sa na čokoľvek AI.

Majme však na pamäti, že AI technológie nemôžu a ani nenahrádzajú klasickú výučbu učiteľa so žiakmi. Obzvlášť nie v cestnej doprave, kde máme k výučbe množstvo exaktných – pevných a presných textov v legislatívach, ktoré si vyžadujú objektívnu presnosť (napríklad zákon s presne stanovenými pravidlami cestnej premávky či sociálnu legislatívu práce vodičov v EÚ, nemôžete  vyučovať pomocou AI (je to len generátor, aj keď veľmi presný a výkonný), ale použite AI k doplnkovým otázkam. Ale na druhej strane – máme v cestnej doprave aj predmety a témy, ktoré sú voľne tématicky koncipované a tam môžete Copilota použiť na kladenie doplnkových otázok prakticky ľubovoľným a nekonečným spôsobom. Napríklad k zásadám bezpečnej jazdy, ekošoférovaniu, kontroly a údržby vozidiel atď.

INTEGRÁCIA COPILOT AI DO JVSCD.sk

Integrácia služby Microsoft Copilot bude postupne prebiehať do všetkých aplikácií JVCD.sk počas nadchádzajúcich týždňov až mesiacov. Začíname predmetom 1 – Pravidlá cestnej premávky. O postupe vás budeme priebežne informovať v sekcii Dôležité aktualizácie systému JVSCD.sk (v strednom stĺpci). Budeme vás zaúčať do spôsobu práce s AI tak, aby ste do revolučnej éry nevchádzali so strachom z nepoznaného, ale s nadšením k ďalšej práci s novým užitočným kamarátom chatbotom )))

Ukážku integrácie služby Copilot AI v prostredí JVSCD.sk nájdete v aplikácii s demoukážkami nášho systému:

AKO ZAČAŤ POUŹÍVAŤ COPILOT AI V PRAXI:

Postup, ako začať používať funkcionalitu Copilot v systéme JVSCD.sk

 • KROK 1: K používaniu služby COPILOT AI si potrebujete zriadiť bezplatné konto Microsoft, alebo sa prihlásiť. Konto získate tu: www.microsoft.com/account.
 • KROK 3: Po zriadení konta / Prihlásení, môžete používať Copilot AI v prostredí JVSCD.sk. Máte na výber dve možnosti prístupu do Copilota:
  • Možnosť 1: COPILOT RÝCHLY PRÍSTUP: Kedykoľvek počas výučby a výkladu sa do Copilota dostanete najrýchlejšie tak, že kliknete na tlačítko Copilot AI, ktoré je umiestnené  v pravej hornej časti v okne otvorenej výučbovej aplikácie systému JVSCD.sk:
   Na jeden klik – teda ihneď – sa otvorí Copilot priamo zabudovaný v aplikácii: Opýtajte sa Copilota na čokoľvek. Ak sa chcete vrátiť na učivo tam, kde ste naposledy prestali, kliknite na tlačidlo Vrátiť sa na učivo:
  • Možnosť 2: COPILOT V MENU: V prípade ak vpravo hore v aplikácii nevidíte tlačítko pre rýchly prístup do Copilota (ako v možnosti 1), nájdete Copilota kedykoľvek aj v MENU každej výučbovej aplikácie (je vždy na konci):

Postupne ako budeme Copilota integrovať do jednotlivých aplikácií, budeme zároveň do položky menu POZNÁMKY | PROMPTY AI pridávať aj odporúčané textové príkazy – tzv. prompty – ktoré generujú dobré výsledky k práve preberanej téme. Copilot AI nebude v testových aplikáciách – z logických dôvodov )))

Nebojte sa AI – zadávajte otázky, experimentujte, rozmýšľajte, ako zaintegrovať AI do výučby v autoškolách, školiacich strediskách KKV a celej cestnej doprave. Je to ohromujúci zdroj informácií, kreativity a okamžitých výsledkov k čomukoľvek čo vás napadne.

V prípade potreby vám kedykoľvek radi pomôžeme!
Jaroslav Verlík
tel. 0948 203 003, info@jvscd.sk