1. Lekcia – NVÚ -1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ
 • KONŠTRUKČNÉ ZVLÁŠTNOSTI PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
 • SPOJOVACIE ZARIADENIA PRÍVESOV
 • SPOJOVACIE ZARIADENIA NÁVESOV
 • MANIPULÁCIA S PRÍPOJNÝMI VOZIDLAMI

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


2. Lekcia – TVV – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • PRÍPRAVA K JAZDE
 • ÚKONY PRED JAZDOU
 • OZNAMOVAČE A OVLÁDAČE VOZIDLA
 • ZÁKLADNÉ JAZDNÉ ÚKONY
 • JAZDA S „AUTOMATOM“
 • JAZDA S PRÍVESOM
 • ODBOČOVANIE  A CÚVANIE
 • ZVLÁŠTNE JAZDNÉ ÚKONY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


3. Lekcia – TVV – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • VPLYVY NA SPOTREBU PALIVA A TVORBU EMISIÍ
 • OTÁČKOVÁ CHARAKTERISTIKA MOTORA
 • VPLYV OTÁČOK MOTORA A RADENIE PREVODOVÝCH STUPŇOV NA SPOTREBU PALIVA
 • ZÁSADY A PRAVIDLÁ ÚSPORNEJ JAZDY – EKOŠOFÉROVANIA
 • STRIEBORNÉ PRAVIDLÁ
 • SUMÁR ÚSPORNEJ JAZDY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


4. Lekcia – PCP – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 4 Povinnosti vodiča
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 10 Jazda v jazdných pruhoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 11 – 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 14 Obchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 15 Predchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 16 Rýchlosť jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 23 – 25 Zastavenie a státie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 27 – 29 Železničné priecestie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 35 – 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
 • Zákon NR SR č.474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:10. Lekcia – PCP – 4

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Prvý oddiel –  Vodičské oprávnenie (§ 73 – 78)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Druhý oddiel –  Odborná spôsobilosť (§ 79 – 85)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Tretí oddiel – Zdravotná a psychická spôsobilosť (§86 – 90)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Piaty oddiel – Vodičské preukazy (§ 94 – 101)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • PRÁVNE ASPEKTY V CESTNEJ PREMÁVKE

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


11. Lekcia – PCP – 5

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 4 Najväčšie povolené rozmery
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 5 Najväčšie povolené hmotnosti
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 10 Hmotnosti a rozmery vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 19 Označenie vozidiel
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 23 Doklad o rozmeroch vozidla
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 4 kategórie vozidiel
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 39 – 43 Doklady vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 44 Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 45 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 54 – 56 Vyradenie vozidla z cestnej premávky
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 64 Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
 • Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti technickej kontroly (§ 43 – 47)
 • Vyhláška MDP a T SR č. 138/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti Lehoty emisnej kontroly (§ 48 – 51)
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 2 – 3 Technická nespôsobilosť vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 25 Povinná výbava vozidla

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


12. Lekcia – NVÚ – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • STROJOVÉ VZDUCHOTLAKOVÉ BRZDY
 • ZARIADENIA PLNIACEHO OKRUHU VZDUCHOTLAKOVEJ BRZDY
 • ZARIADENIA OKRUHOV PREVÁDZKOVÝCH BŔZD
 • KOLESOVÉ BRZDY VZDUCHOVÝCH BŔZD
 • PARKOVACIA BRZDA
 • KONTROLA A ÚDRŽBA ČASTI VZDUCHOTLAKOVEJ BRZDOVEJ SÚSTAVY
 • BRZDOVÉ ZARIADENIA ŤAŽNÝCH VOZIDIEL
 • BRZDOVÉ ZARIADENIA PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
 • PROTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM ABS PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
 • PORUCHY BŔZD JAZDNÝCH SÚPRAVY
 • NÁJAZDOVÉ BRZDY

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


13. Lekcia – PCP – 6

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č. 461/2007 Z.z. o použití záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • Nariadenie Európského parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014
 • Zákon NR SR č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


14. Lekcia – OP – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva

15. Lekcia – OP – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva

16. Lekcia – OP – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva
 • Informácie o postupe vykonania skúšky z odbornej . spôsobilosti viesť motorové vozidlo.(Vyhláška  MV SR č.9/2009 Z.z. §15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM: