1. Lekcia – NVÚ -1

 • ZÁKLADNÝ OPIS KONŠTRUKCIE MOTOCYKLA
 • HNACIA SÚSTAVA MOTOCYKLA – MOTOR
 • PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO MOTOCYKLA
 • PALIVOVÁ SÚSTAVA MOTOCYKLA
 • MAZACIA SÚSTAVA  MOTOCYKLA
 • CHLADIACA SÚSTAVA MOTOCYKLA

2. Lekcia – NVÚ – 2

 • PODVOZOK MOTOCYKLA
 • BRZDOVÁ SÚSTAVA MOTOCYKLA
 • KOLESÁ A PNEUMATIKY MOTOCYKLA
 • ELEKTRICKÁ SÚSTAVA MOTOCYKLA
 • ZÁSADY ÚDRŽBY A JEJ VÝZNAM PRE BEZPEČNOSŤ A HOSPODÁRNOSŤ PERVÁDZKY MOTOCYKLA
 • NAJČASTEJŠIE PORUCHY MOTOCYKLA

3. Lekcia – TVV – 1

 • VÝBER MOTOCYKLA – TYPY MOTOCYKLOV
 • OBLEČENIE A VYBAVENIE MOTOCYKLISTU
 • OBOZNÁMENIE S MOTOCYKLOM – OVLÁDACIE ZARIADENIA

4. Lekcia – TVV – 2

 • KONTROLA MOTOCYKLA PRED JAZDOU
 • ÚKONY PRED JAZDOU
 • MANIPULÁCIA S MOTOCYKLOM
 • POZÍCIA TELA  PRI JAZDE
 • ZÁKLADNÉ JAZDNÉ ÚKONY – ŠTARTOVANIE – ROZJAZD

5. Lekcia – TVV – 3

 • RADENIE PREVODOVÝCH STUPŇOV NA MOTOCYKLI
 • SPOMALENIE A ZASTAVENIE MOTOCYKLA
 • OVLÁDANIE MOTOCYKLA V ZÁKRUTE – ODBOČOVANIE
 • JAZDA NA SKÚTRI
 • VYHÝBANIE SA PREKÁŽKE – PÁD Z MOTOCYKLA

6. Lekcia – PCP – 1

 •  Úvod do predmetu pravidlá cestnej premávky – Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. § 1 Predmet úpravy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 1 Predmet zákona
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 3 Základné druhy vozidiel
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 4 kategórie vozidiel
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

7. Lekcia – PCP – 2


8. Lekcia – PCP – 3

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. –  § 60 – 61 Dopravné značky a dopravné zariadenia
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení – úvodné ustanovenia a delenie značiek: zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značky, dopravné zariadenia, svetelné signály a pokyny, zvislé dopravné značky, dodatkové tabuľky, symboly

9. Lekcia – PCP – 4

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Výstražné značky
  • všeobecné výstražné značky,
  • priecestné značky,
 •  Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Regulačné značky
  • značky o dávaní prednosti v jazde,
  • príkazové a zákazové značky,
  • značky o jazde po krajnici

10. Lekcia – PCP – 5

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Informačné značky
  • značky o prednosti v jazde,
  • značky o cestách s osobitnými pravidlami,
  • návesti,
  • orientačné značky,
  • značky o náhradných a obchádzkových trasách,
  • pruhové značky.

11. Lekcia – PCP – 6

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Dodatkové tabuľky, Vodorovné značky, Dopravné zariadenia, Symboly

12. Lekcia – PCP – 7

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 9 Spôsob jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 10 Jazda v jazdných pruhoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 11 – 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. –  § 19 Odbočovanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 20 Jazda cez križovatku
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 21 Vchádzanie na cestu

13. Lekcia – PCP – 8

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 62 Riadenie cestnej premávky
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. – Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi,
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z  – Svetelné signály pre chodcov a cyklistov

14. Lekcia – PCP – 9

 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – Postup
 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – z pohľadu vodiča

15. Lekcia – PCP – 10

 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – vtáčia perspektíva

16. Lekcia – ZBJ – 1

 • ZÁKLADNÉ  FYZIKÁLNE ZÁKONITOSTI JAZDY – SILY PÔSOBIACE NA MOTOCYKEL
 • JAZDNÉ ODPORY
 • SMEROVÁ STABILITA MOTOCYKLA
 • AQUAPLANING
 • BRZDENIE

17. Lekcia – ZBJ – 2

 • FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VEDENIE MOTOCYKLA
 • PSYCHOLOGICKÉ ZVLÁŠTNOSTI VODIČA
 • POCITY A VNÍMANIE
 • POZORNOSŤ
 • PREDVÍDAVOSŤ – ROZHODOVANIE – REAGOVANIE
 • VÔĽOVÉ VLASTNOSTI VODIČA – OSOBNOSŤ VODIČA

18. Lekcia – PCP – 11

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 14 Obchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 15 Predchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 16 Rýchlosť jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 18 Vyhýbanie

19. Lekcia – PCP – 12

 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 22 Otáčanie a cúvanie
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 23 – 25 Zastavenie a státie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 26 Zastavenie vozidla v tuneli
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 27 – 29 Železničné priecestie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy

20. Lekcia – PCP – 13

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 31 Výstražné znamenie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 32 – 33 Osvetlenie vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 34 Vlečenie motorového vozidla
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 1 Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 34 ods. 6 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 35 – 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • Zákon NR SR č. 488/2013 Z.z. diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 40 – 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

21. Lekcia – PCP – 14

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 43 Prekážka cestnej premávky
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 45 – 46 Preprava osôb
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 51 Preprava nákladu
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 3 Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 13 – 14 Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 69  Všeobecné oprávnenia

22. Lekcia – ZBJ – 3

 • ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI
 • ZÁKLADNÉ NÁVYKY PRE BEZPEČNÚ JAZDU
 • URČOVANIE LÍNIE JAZDY – PLÁNOVANIE STOPY
 • TECHNIKA OVLÁDANIE MOTOCYKLA PRI PREJAZDE ZÁKRUTOU
 • JAZDA V MESTE
 • JAZDA MIMO MESTA
 • JAZDA SO SPOLUJAZDCOM A NÁKLADOM

23. Lekcia – ZBJ – 4

 • JAZDA  NA MOTOCYKLI V SŤAŽENÝCH PODMIENKACH
 • NAJČASTEJŠIE RIZIKOVÉ SITUÁCIE PRI JAZDE NA MOTOCYKLI
 • DEFENZÍVNA JAZDA NA MOTOCYKLI
 • ČO ROBIŤ AK  DOSTANEME ŠMYK NA MOTOCYKLI
 • AKTÍVNE PRVKY BEZPEČNOSTI – ELEKTRONIKA A ASISTENČNÉ SYSTÉMY MOTOCYKLA
 • TECHNICKÝ STAV  MOTOCYKLA  A  BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY

24. Lekcia – PCP – 15

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 64 Dopravná nehoda
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
 • Trestnoprávna zodpovednosť
 • Vybrané ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

25. Lekcia – PCP – 16

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 52 – 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 55a – Jazda na samovyvažovacom vozidle
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom

26. Lekcia – PCP – 17

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z.- § 4 Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 58 ods. 2 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

27. Lekcia – PCP – 18

 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 39 – 43 Doklady vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 44 Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 45 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 54 – 56 Vyradenie vozidla z cestnej premávky
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 64 Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
 • Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti technickej kontroly (§ 43 – 47)
 • Vyhláška MDP a T SR č. 138/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti Lehoty emisnej kontroly (§ 48 – 51)
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 2 – 3 Technická nespôsobilosť vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 19 Označenie vozidiel
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 25 Povinná výbava vozidla

28. Lekcia – PCP – 19

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Prvý oddiel –  Vodičské oprávnenie (§ 73 – 78)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Piaty oddiel – Vodičské preukazy (§ 94 – 101)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 102 – 106a Vodičský preukaz vydaný v cudzine
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Druhý oddiel –  Odborná spôsobilosť (§ 79 – 85)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Tretí oddiel – Zdravotná a psychická spôsobilosti (§ 86 – 90)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Štvrtý oddiel – Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti (§ 91 – 93)

29. Lekcia – OP – 1


30. Lekcia – PCP – 20

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 70 Zadržanie vodičského preukazu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť  I alebo časť II, evidenčného dokladu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • Zodpovednosť za priestupky, spáchané proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • Správne delikty
 • Opravné prostriedky (§ 53 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

31. Lekcia – OP – 2


32. Lekcia – OP – 3

 • Opakovanie učiva – pravidiel cestnej premávky,
 • Zadanie testu z pravidiel cestnej premávky a  jeho vyhodnotenie.
 • Informácie o postupe vykonania skúšky z odbornej . spôsobilosti viesť motorové vozidlo.(Vyhláška  MV SR č.9/2009 Z.z. §15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).