1. LEKCIA – NVÚ -1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Základný opis konštrukcie motocykla
 • Hnacia sústava motocykla – motor
 • Prevodové ústrojenstvo motocykla
 • Palivová sústava motocykla
 • Mazacia sústava motocykla
 • Chladiaca sústava motocykla

2. LEKCIA – NVÚ – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Podvozok motocykla
 • Brzdová sústava motocykla
 • Kolesá a pneumatiky motocykla
 • Elektrická sústava motocykla
 • Zásady údržby a jej význam pre bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla
 • Najčastejšie poruchy motocykla

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


3. LEKCIA – TVV – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Výber motocykla – typy motocyklov
 • Oblečenie a vybavenie motocyklistu
 • Oboznámenie s motocyklom – ovládacie zariadenia

4. LEKCIA – TVV – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Kontrola motocykla pred jazdou
 • Úkony pred jazdou
 • Manipulácia s motocyklom
 • Pozícia tela pri jazde
 • Základné jazdné úkony – štartovanie – rozjazd

5. Lekcia – TVV – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Radenie prevodových stupňov na motocykli
 • Spomalenie a zastavenie motocykla
 • Ovládanie motocykla v zákrute – odbočovanie
 • Jazda na skútri
 • Vyhýbanie sa prekážke – pád z motocykla

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


6. LEKCIA – PCP – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE

 •  Úvod do predmetu pravidlá cestnej premávky – Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. § 1 Predmet úpravy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 1 Predmet zákona
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 2 Vymedzenie základných pojmov
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 3 Základné druhy vozidiel
 • Zákon NR SR č.106/2018 Z.z. – § 4 kategórie vozidiel
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


7. LEKCIA – PCP – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 4 Povinnosti vodiča
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 6a Povinnosti držiteľa vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z.  o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


8. LEKCIA – PCP – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. –  § 60 – 61 Dopravné značky a dopravné zariadenia
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení – úvodné ustanovenia a delenie značiek: zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značky, dopravné zariadenia, svetelné signály a pokyny, zvislé dopravné značky, dodatkové tabuľky, symboly

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


9. LEKCIA – PCP – 4

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Výstražné značky
  • všeobecné výstražné značky,
  • priecestné značky,
 •  Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Regulačné značky
  • značky o dávaní prednosti v jazde,
  • príkazové a zákazové značky,
  • značky o jazde po krajnici

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


10. LEKCIA – PCP – 5

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Informačné značky
  • značky o prednosti v jazde,
  • značky o cestách s osobitnými pravidlami,
  • návesti,
  • orientačné značky,
  • značky o náhradných a obchádzkových trasách,
  • pruhové značky.

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


11. LEKCIA – PCP – 6

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Príloha č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. – Dodatkové tabuľky, Vodorovné značky, Dopravné zariadenia, Symboly

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


12. LEKCIA – PCP – 7

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 9 Spôsob jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 10 Jazda v jazdných pruhoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 11 – 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. –  § 19 Odbočovanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 20 Jazda cez križovatku
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 21 Vchádzanie na cestu

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


13. LEKCIA – PCP – 8

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 62 Riadenie cestnej premávky
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z. – Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi,
 • Vyhláška MV SR č.30/2020 Z.z  – Svetelné signály pre chodcov a cyklistov

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


14. Lekcia – PCP – 9

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – Postup
 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – z pohľadu vodiča

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


15. LEKCIA – PCP – 10

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Riešenie dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde – vtáčia perspektíva

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


16. LEKCIA – ZBJ – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Základné fyzikálne zákonitosti jazdy – sily pôsobiace na motocykle
 • Jazdné odpory
 • Smerová stabilita motocykla
 • Aquaplaning
 • Brzdenie

17. LEKCIA – ZBJ – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Faktory ovplyvňujúce vedenie motocykla
 • Psychologické zvláštnosti vodiča
 • Pocity a vnímanie
 • Pozornosť
 • Predvídavosť – rozhodovanie – reagovanie
 • Vôľové vlastnosti vodiča – osobnosť vodiča

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


18. LEKCIA – PCP – 11

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 14 Obchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 15 Predchádzanie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 16 Rýchlosť jazdy
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 17 Vzdialenosť medzi vozidlami
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 18 Vyhýbanie

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


19. LEKCIA – PCP – 12

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 22 Otáčanie a cúvanie
 •  Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 23 – 25 Zastavenie a státie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 26 Zastavenie vozidla v tuneli
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 27 – 29 Železničné priecestie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 30 Znamenie o zmene smeru jazdy

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


20. LEKCIA – PCP – 13

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 31 Výstražné znamenie
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 32 – 33 Osvetlenie vozidla
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 34 Vlečenie motorového vozidla
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 1 Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 34 ods. 6 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 35 – 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
 • Zákon NR SR č. 488/2013 Z.z. diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 40 – 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


21. LEKCIA – PCP – 14

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 43 Prekážka cestnej premávky
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 45 – 46 Preprava osôb
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 51 Preprava nákladu
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 3 Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z. – § 13 – 14 Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 69  Všeobecné oprávnenia

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


22. LEKCIA – ZBJ – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Základné zručnosti
 • Základné návyky pre bezpečnú jazdu
 • Určovanie línie jazdy – plánovanie stopy
 • Technika ovládania motocykla pri prejazde zákrutou
 • Jazda v meste
 • Jazda mimo mesta
 • Jazda so spolujazdcom a nákladom

23. LEKCIA – ZBJ – 4

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Jazda na motocykli v sťažených podmienkách
 • Najčastejšie rizikové situácie pri jazde na motocykli
 • Defenzívna jazda na motocykli
 • Čo robiť ak dostanete šmyk na motocykli
 • Aktívne prvky bezpečnosti – elektronika a asistenčné systémy motocykla
 • Technický stav motocykla a bezpečnosť cestnej premávky

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


24. LEKCIA – PCP – 15

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 64 Dopravná nehoda
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti
 • Trestnoprávna zodpovednosť
 • Vybrané ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


25. LEKCIA – PCP – 16

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 52 – 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 55a – Jazda na samovyvažovacom vozidle
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


26. LEKCIA – PCP – 17

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste
 • Vyhláška MV SR č.9/2009 Z.z.- § 4 Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 58 ods. 2 zákona)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


27. LEKCIA – PCP – 18

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 39 – 43 Doklady vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 44 Základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 45 Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 47 Pozastavenie prevádzky vozidla
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 54 – 56 Vyradenie vozidla z cestnej premávky
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 57 Vykonávanie cestnej technickej kontroly
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 62 Povinnosti vodiča pri cestnej technickej kontrole
 • Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z. – § 64 Opatrenia pri vážnych chybách alebo nebezpečných chybách
 • Vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti technickej kontroly (§ 43 – 47)
 • Vyhláška MDP a T SR č. 138/2018 Z.z.  –  Podrobnosti v oblasti Lehoty emisnej kontroly (§ 48 – 51)
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 2 – 3 Technická nespôsobilosť vozidla
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 14 Kolesá, pneumatiky a snehové reťaze
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 19 Označenie vozidiel
 • Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z.z. –  § 25 Povinná výbava vozidla

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


28. LEKCIA – PCP – 19

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Prvý oddiel –  Vodičské oprávnenie (§ 73 – 78)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Piaty oddiel – Vodičské preukazy (§ 94 – 101)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 102 – 106a Vodičský preukaz vydaný v cudzine
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Druhý oddiel –  Odborná spôsobilosť (§ 79 – 85)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Tretí oddiel – Zdravotná a psychická spôsobilosti (§ 86 – 90)
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – Štvrtý oddiel – Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti (§ 91 – 93)

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


29. LEKCIA – OP – 1

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva – náuka o vozidlách a ich údržbe.
 • Zadanie testu z konštrukcie a údržby motorových vozidiel, jeho vyhodnotenie.

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


30. LEKCIA – PCP – 20

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 70 Zadržanie vodičského preukazu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť  I alebo časť II, evidenčného dokladu
 • Zákon NR SR č.8/2009 Z.z. – § 137 ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
 • Zodpovednosť za priestupky, spáchané proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • Správne delikty
 • Opravné prostriedky (§ 53 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


31. LEKCIA – OP – 2

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva – teórie vedenia vozidla.
 • Opakovanie učiva – zásad bezpečnej jazdy.
 • Zadanie testu z teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy, jeho vyhodnotenie

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM:


32. LEKCIA – OP – 3

TÉMY TEJTO LEKCIE:

 • Opakovanie učiva – pravidiel cestnej premávky,
 • Zadanie testu z pravidiel cestnej premávky a  jeho vyhodnotenie.
 • Informácie o postupe vykonania skúšky z odbornej . spôsobilosti viesť motorové vozidlo.(Vyhláška  MV SR č.9/2009 Z.z. §15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22).

VÝUČBOVÉ APLIKÁCIE K TÉMAM: