Ako v každom inom online systéme na internete, aj v systéme JVSCD.sk môžu nastávať situácie, že sa po obdržaní prístupového mena a hesla neviete prihlásiť. Tu je niekoľko najčastejších tipov, prečo:

PRIHLASOVACIE ÚDAJE

  • zadávate nesprávne meno a / alebo heslo – odporúčame vám neprepisovať heslo ručne (je pomerne komplikované, generuje ho bezpečnostný systém), ale radšej ho skopírujte z dodaného emailu do prihlasovacieho okna, vyhnete sa tak preklepom
  • prázdny znak v hesle – chyba pri zadávaní mena a / alebo hesla – niektorí používatelia pri kopírovaní a vkladaní mena a hesla do prihlasovacieho okna nechtiac skopírujú aj kúsok prázdnej plochy pred alebo za menom či heslom – pozor,, uistite sa, že kopírujete len reálne znaky, pretože prázdny priestor pred alebo za je vnímané ako súčasť hesla (akoby ,,znak“)
  • dvojité stláčanie tlačidla Prihlásiť sa – niektorí užívatelia majú zvyk pri prihlasovaní stláčať dvakrát za sebou akékoľvek tlačidlo – táto činnosť je v poriadku pri používaní offline nainštalovaných aplikácií v počítači, avšak na internete stláčame každé tlačidlo vždy len raz. Dvojité stlačenie môže systém vyhodnotiť ako pokusy o ,,prelomenie“ prihlasovania, prípadne ako hromadný DDoS ,,útok“
  • vaše meno a heslo môžu byť už neplatné – najčastejšie pri osobných prístupoch, kde mohla uplynúť doba používania (3 alebo 4 mesiace). V taktom prípade nás kontaktujte na podpore nižšie

OCHRANNÉ SYSTÉMY

Z dôvodov ochrany pred hromadnými DDoS online útokmi a zároveň ochrany pred nelegálnym používaním nášho online systému, je ku každému menu a heslu povolená vždy iba jedna aktivácia v jednom zariadení (notebook, tablet alebo mobil), v ktorom ho bude používateľ používať. Preto:

  • neposkytujte meno a heslo ďalším osobám, nie je to legálne a spôsobí to zablokovanie konta
  • po prihlásení sa do vybraného zariadenia sa viac neodhlasujte, ani svoj prístup nepresúvajte na iné zariadenia, v opačnom prípade sa vám nebude dariť prihlasovať (vždy vás to vráti na úvodnú stránku a tlačítko Prihlásiť sa budete vidieť ďalej). Následne, po niekoľkých ďalších pokusoch dôjde k zablokovaniu konta (modrobiela obrazovka s anglickým textom) – kontaktujte podporu nižšie.
  • oboznámte svojich žiakov, účastníkov, lektorov aj inštruktorov, že prístupy sú neprenosné,
  • v prípade ročných licencií a firemných prístupov (autoškoly, školiace strediská KKV, dopravné firmy atď.) je možné bezplatne zriadiť dodatočné aktivácie vašej licencie aj pre ďalšie počítače (napríklad máte dve učebne a podobne) – podajte si požiadavku na podporu.

Ak si nie ste istí, o aký dôvod ide, neváhajte nás kontaktovať!

TECHNICKÁ A VÝUČBOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA

PO – NE:
0948 203 003
podpora@jvscd.sk
07.45-18.00 h.

POZOR! Pre riešenie budeme potrebovať vaše prihlasovacie údaje, meno, telefón, váš email, v ktorej autoškole / stredisku KKV a aký kurz si robíte / pracujete a popíšte problém. Urýchli to vyriešenie!