ODBORNÉ ZDROJE

Online učebňa JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave – zostavuje aplikácie z oficiálnych legislatívnych dokumentov (Legislatívna knižnica) a odborných autorských zdrojov:

J. Gnap, M. Poliak, V. Konečný, V. Révay, J. Jagelčák – Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej nákladnej doprave, M. Poliak – Kalkulácie nákladov v cestnej nákladnej doprave, M. Poliak – Práca vodičov nákladných vozidiel a autobusov, J. Gnap, M. Poliak – Učebnica pre vodičov z povolania, vyd. Nová Práca – Pravidlá cestnej premávky, Ľ. Gonda – Nové testy pre žiadateľov o VO, 2020, E. Sedláčková – Cestná doprava I., II., I. Čerešňák – Aj inštruktor je učiteľ, I. Čerešňák – Breviár autoškoláka, J. Drahovský – Nové pravidlá cestnej premávky, JISCD – Jednotný informačný systém v cestnej doprave, SKVZA – Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl, J. Jagelčák – Nakladanie a upínanie nákladov v cestnej nákladnej doprave

AUTORSKÉ UPOZORNENIE

Portál JVSCD.sk využíva k spracovaniu obsahov výučbových aplikácií aj rôzne voľne dostupné databázy textov z internetu a úložísk, zdieľané online videá z verejných videoslužieb (Youtube, Vimeo) a podobne. Nie vždy dokážeme spoľahlivo zistiť alebo overiť autorov takýchto zdrojov.  V prípade ak ste autor alebo iný pôvodný zdroj a máte záujem o úpravu odkazovania na vašu produkciu pre autorské práva, neodkladne nás kontaktujte na info@jvscd.sk! Vaše pripomienky obratom vyriešime k vzájomnej spokojnosti.

JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave