Vážení používatelia našej online učebne máme tu pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu spohodlniť učenie sa z online výučbových obsahov. Štruktúra online učebne je jednoduchá – celý online systém tvorí 7 odborných sekcií pre jednotlivé oblasti cestnej dopravy. Do jednotlivých sekcií je rozdelených celkovo 25 odborných Predmetov, ktoré obsahujú jednotlivé výučbové Témy.

Ako sa prihlásiť:
Pre používanie obsahov online učebne sa musíte najprv prihlásiť. Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo >>Prihlásiť sa<<  v hlavnom menu.  Ak vidíte namiesto tlačidla Prihlásiť sa text Odhlásiť sa, ste práve prihlásení. Na prihlásenie použite prihlasovací email (alebo prihlasovacie meno) a heslo.

Úvodná stránka – Odborné sekcie a predmety: Ako sme spomínali vyššie, kompletný prehľad Predmetov, očíslovaných 1 až 25, vidíte na úvodnej stránke online učebne v ľavej časti pod sebou.

Po kliknutí na ktorýkoľvek názov Predmetu sa zobrazí konkrétna stránka Predmetu. Každý takto rozbalený Predmet obsahuje v ľavej časti zoznam konkrétnych Tém predmetu:

Po výbere Témy v ľavom stĺpci Predmetu kliknite na tlačidlo Spustiť výučbovú aplikáciu (vpravo).

POZNÁMKA: Ak na stránke aplikácie nevidíte tlačidlo na spustenie výučbovej aplikácie, nie ste prihlásení. Najprv sa preto prihláste do systému – tlačidlo na prihlásenie nájdete hore v hlavnom menu.

Práca s obsahmi aplikácií: Výukové obsahy sú multimediálne a pracujte s nimi interaktívne. Používajte navigáciu vľavo na prechod do inej výučbovej aplikácie, alebo použite tlačidlá Predošlá výučbová aplikácia alebo Ďalšia výučbová aplikácia.

Niekoľko tipov k používaniu obsahov online učebne:

  • pre rýchly a pohodlný prístup do online učebne si pri prvom prihlásení nechajte zapamätať a uložiť svoje meno a heslo do webového prehliadača – prihlásenie sa tak prebehne na dva jednoduché kliky.
  • Ak premietate na projektore počas výučby v učebni (alebo pri online prenose a vzdelávaní), môže vám prísť vhod režim zobrazenia Full screen (Režim celej obrazovky), ktorý vyplní obrazovku výučbovou aplikáciou. V každej výučbovej aplikácii je tlačítko Full screen – Režim celej obrazovky alebo jeho ikona. V prípade testov a otázok s odpoveďami tlačítko fullscreen nieje ale použite klávesu F11.

TECHNICKÁ A VÝUČBOVÁ PODPORA:
podpora@jvscd.sk
tel. 0948 203 003
PO-NE: 7.45 – 18-00 hod.