Vážení používatelia našej online učebne máme tu pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu spohodlniť učenie sa z online výučbových obsahov:

Ako sa prihlásiť:
Pre používanie obsahov online učebne sa musíte najprv prihlásiť. Pre prihlásenie sa do online učebne kliknite na tlačidlo >>Prihlásiť sa<<  v hlavnom menu. Na prihlásenie použite prihlasovací email a heslo.

Ako používať online učebňu: Výučbové obsahy našej online učebne sú vytvorené ako takzvané webové aplikácie. Ich výhodou je, že nemusíte nič inštalovať a aplikácie sa spúšťajú priamo vo webovom prehliadači, po prihlásení sa. Postačí vám aj priemerné pripojenie na internet.

Úvodná stránka – Odborné sekcie systému Všetky výučbové aplikácie sú štruktúrované do Predmetov, ktorých kompletný prehľad vidíte na úvodnej stránke online učebne. Témy (používame aj rovnocenné výrazy Lekcie alebo Výučbové aplikácie) sú do predmetov zaradené na základe tématickej príbuznosti, čím vytvárajú buď ucelené tématické výučbové podklady, alebo odborné školenia na vybrané témy

Otváranie Tém – spúšťanie výučbových aplikácií: Ak na úvodnej stránke nájdete požadovanú sekciu a v nej zvolený Predmet, kliknite naň. Zobrazí sa stránka Predmetu a zoznam aplikácií, ktoré obsahujú krátky popis a obsah, ktorý obsahuje.

Po výbere Témy v predmete kliknite na tlačidlo Spustiť výučbovú aplikáciu.

POZNÁMKA: Ak na stránke aplikácie nevidíte tlačidlo na spustenie výučbovej aplikácie, nie ste prihlásení. Najprv sa preto prihláste do systému – tlačidlo na prihlásenie nájdete hore v hlavnom menu.

Práca s obsahmi aplikácií: Výukové obsahy sú multimediálne a pracujte s nimi interaktívne. Používajte navigáciu vľavo na prechod do inej výučbovej aplikácie, alebo použite tlačidlá Predošlá výučbová aplikácia alebo Ďalšia výučbová aplikácia.

Niekoľko tipov k používaniu obsahov online učebne:

  • pre rýchly a pohodlný prístup do online učebne si pri prvom prihlásení nechajte zapamätať a uložiť svoje meno a heslo do webového prehliadača – prihlásenie sa tak prebehne na dva jednoduché kliky.
  • Ak premietate na projektore počas výučby v učebni (alebo pri online prenose a vzdelávaní), môže vám prísť vhod režim zobrazenia Full screen (Režim celej obrazovky), ktorý vyplní obrazovku výučbovou aplikáciou. V každej výučbovej aplikácii je tlačítko Full screen – Režim celej obrazovky alebo jeho ikona. V prípade testov a otázok s odpoveďami tlačítko fullscreen nieje ale použite klávesu F11.

TECHNICKÁ A VÝUČBOVÁ PODPORA:
info@jvscd.sk
tel. 0948 203 003
PO-PI: 10-20-00 hod.