15 | PREDMET: (PCD) ÚVODNÉ INFORMÁCIE K ŠTÚDIU – príprava na skúšky OS PCD