15i | PREDMET: (PCD) – OPAKOVANIE A PRÍPRAVA NA SKÚŠKY – Súhrn záverečných otázok z predmetov, Kompletné prípadové štúdie