(PCD): EBOOK – PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE – kompletne vypracované prípadové štúdie a scenáre pre všetky predmety k udeleniu odbornej spôsobilosti PCD

V tejto výučbovej aplikácii nájdete súhrnne vypracované všetky prípadové štúdie, príklady a scenáre, zo všetkých predmetov, z ktorých pozostáva skúška odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave.