14 | PREDMET: (INST) – ODBORNÁ PRÍPRAVA ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÝ PREUKAZ alebo ROZŠÍRENIE INŠTRUKTORSKÉHO OPRÁVNENIA