13c | PREDMET: (KKV – 140/280, AD,ND): KURZY KKV – CIELE č. 3: ZDRAVIE, CESTNÁ A ENVIROMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ, SLUŽBY, LOGISTIKA