13a | PREDMET: (KKV – 140/280, AD,ND): KURZY KKV – CIELE č. 1: ZLEPŠENIE RACIONÁLNEHO JAZDNÉHO SPRÁVANIA NA ZÁKLADE BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV