11 | PREDMET: (OP-A,B,C,D,E,T, PRECVIČOVANIE ZÁVEREČNÝCH OTÁZOK): TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – pre všetky skupiny žiadateľov o VO

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This predmet is currently closed

V tomto predmete nájdete súhrnný a KOMPLETNÝ zoznam všetkých záverečných otázok, ktoré sa nachádzajú v oficiálnom zozname otázok v PDF, aj z generátoroch testov – vrátane správnych aj nesprávnych odpovedí.  Otázky sú rozdelené podľa 10 tématických skupín a zároveň podľa skupín VO, na ktoré sa daný konkrétny žiak alebo skupina pripravuje.

Otázky slúžia výborne k interaktívnemu opakovaniu a precvičovaniu si na projektore v učebni (interaktívna diskusia so žiakmi), prípadne žiakom sa domácu prípravu v žiackych kontách v ich mobiloch. Tieto testové aplikácie nehodnotia test ako celok, ale vyžadujú, aby si v každej otázke žiak našiel správnu odpoveď, čím sa počas opakovania overuje prípadne doučuje.

V každej opakovacej testovej aplikácii máte:

  • zoznam všetkých otázok – ľubovoľne sa presúvajte po otázkach
  • voľte so žiakmi z možných odpovedí, kým nevyberiete správnu
  • v dolnom playbare číslo aktuálne otvorenej otázky
  • aplikácia sa pri každom otvorení opýta či chcete pokračovať kde ste prestali, alebo ju spustiť od začiatku
  • pri zobrazení na mobile sa aplikácia automaticky prepne do optimalizovaného zobrazenia (modro-biele), kde sa to na malých obrazovkách lepšie prispôsobí aj číta žiakom