11 | PREDMET: (OP-A,B,C,D,E,T, SÚHRNNÉ OKRUHY OTÁZOK): TÉMATICKÉ OPAKOVACIE TESTY – pre všetky skupiny žiadateľov o VO