(PCD): B_OBCHODNÉ PRÁVO: TESTOVÉ OTÁZKY A ODPOVEDE NA SKÚŠKY

Cieľové vedomosti v tomto okruhu tém:

  • OTÁZKY 1 až 20: Podmienky a náležitosti stanovené na chod obchodov, všeobecné povinnosti vzťahujúce sa na prevádzkovateľov dopravy (registrácia. evidencia atď.) a dôsledky bankrotu,
  • OTÁZKY 21 až 30: Primerané vedomosti o rôznych typoch obchodných spoločností a pravidlách upravujúcich ich zakladanie a chod.