5| PREDMET: (POZ) PREVÁDZKA VOZIDIEL – LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY, POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE, DRUHY A KATEGÓRIE VOZIDIEL