21 | PREDMET: (REF) ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV – VODIČOV SLUŽOBNÝCH (tzv. REFERENTSKÝCH) VOZIDIEL