15gh | PREDMET: (PCD) – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE – OKRUH PREDMETOV č. 3 – G: Technické normy a aspekty prevádzky, H: Bezpečnosť na cestách

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This predmet is currently closed