15 | PREDMET: (PCD) – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE – OKRUH PREDMETOV č. 2 – E_Obchodné a finančné riadenie podniku, F_Prístup na trh

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This predmet is currently closed

Výučbové aplikácie | Lekcie | Témy predmetu: