15abcd | PREDMET: (PCD) – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE – OKRUH PREDMETOV č. 1 – A: Občianske, B: Obchodné, C: Sociálne, D: Daňové práva