13d | PREDMET: (KKV – 140/280: AD,ND) KURZY KKV – ZÁKLADNÝ VÝCVIK – OPAKOVANIE A PRÍPRAVA NA SKÚŠKY