12 | PREDMET: (TES: skupiny A,B,C,D,E,T): GENERÁTOR ZÁVEREČNÝCH TESTOV – elektronické skúšky pre autoškoly

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This predmet is currently closed

V tomto predmete nájdete odkaz na aktuálny generátor záverečných testov pre všetky vodičské kurzy A,B,C,D,E,T v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Zároveň si môžete stiahnuť PDF dokument so zoznamom všetkých otázok, ktoré obsahuje generátor.