10| PREDMET: (PCD) – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE – OKRUH č. 3 – Technické normy aspekty prevádzky, Bezpečnosť na cestách