10| PREDMET: (PCD) – ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE – OKRUH PREDMETOV č. 3 – G_Technické normy aspekty prevádzky, H_Bezpečnosť na cestách