(PCD): F_PRÍSTUP NA TRH: ORGANIZÁCIA TRHU A SLUŽIB, LOGISTIKA, TRANZITNÉ REŽIMY

Táto kapitola obsahuje teoretické učivo predmetu F_PRÍSTUP NA TRH: Organizácia trhu služieb a logistika v cestnej doprave, Cezhraničné tranzitné režimy, Colná problematika, Tranzitný režim TIR, Karnety TIR, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: