(INST): TEÓRIA – PEDAGOGIKA PRE INŠTRUKTOROV AŠ

V tejto výučbovej aplikácii sa oboznámime so základmi pedagogiky. Okruhy tém:

  • Pojem a predmet pedagogiky didaktiky,
  • Obsah, podmienky a fázy vyučovacieho procesu,
  • Vyučovacie a didaktické zásady,
  • Vyučovacie metódy,
  • Organizačné formy vyučovania,
  • Učebné pomôcky a technika,
  • Školské dokumenty,
  • Programové vyučovanie.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: