Cargo Magazín | Nedostatok profesionálnych vodičov je kritický

Cestná nákladná doprava v celej Európe zápasí s dlhodobým nedostatkom profesionálnych vodičov a výnimkou nie je ani Slovensko. Podľa dát z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR začiatkom roka 2023 chýbalo na Slovensku 12-tisíc vodičov autobusov a kamiónov.

článok si prečítate tu: Nedostatok profesionálnych vodičov na Slovensku je kritický, chýbajú ich tisíce – Cargo magazín (cargomagazin.sk)

foto: Mike Bird, pexels.com