(REF): ZÁKON č. 124/2006 o BOZP V CESTNEJ DOPRAVE

Prehľad tém v tejto výučbovej aplikácii:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),
  • Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa,
  • Predchádzanie škodám na zdraví,
  • BOZP v cestnej doprave.

[uo_show for=’loggedout‘]Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť:

[/uo_show]