(KKV): 2.1. EBOOKY – DOHODY A DOHOVORY vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave – na stiahnutie

Táto téma obsahuje najdôležitejšie dokumenty a dohovory vo vnútroštátnej aj medzinárodnej cestnej doprave. Dokumenty sú vo formáte PDF.