TRUCK.INFO | Pokuta za manipuláciu s tachografom? Až 17,5 tisíc €!

Minulý piatok, na diaľnici A24 v blízkosti Walslebenu, cestné inšpektori zastavili na kontrolu kamión z Poľska – reportuje denník Märkische Allgemeine Zeitung.

Počas sťahovania dát z tachografu zistili dôstojníci nezrovnalosti. Z dôvodu podozrenia na manipuláciu so zariadením, bolo vozidlo odoslané do odbornej dielne k podrobnej prehliadke. Táto kontrola ukázala, že v nákladnom automobile bolo inštalované zariadenie narušujúce normálne fungovanie tachografu. Vodič podľa správy tvrdil, že o manipulácii netuší.

Polícia začala konanie vo veci a uložila spoločnosti kauciu vo výške 17,5 tis. EUR. Vozidlo bolo do zaplatenia zadržané.

Poplatok požadovaný nemeckou políciou je len kaucia a pokuta príde až neskôr. Všeobecne platí, že akýkoľvek pokus vyhnúť sa plateniu bude pravdepodobne neúspešný. Momentálne môže spoločnosť podať vysvetlenie. Takmer v každom prípade môžete uviesť dôvody, ktoré bude treba považovať za zmierňujúce alebo znižujúce pokutu,” vysvetľuje Paul Reich, senior právnik spoločnosti TransCash.eu SA

Zdroj: Trans.INFO