TLAČOVÁ SPRÁVA: JVSCD.sk – Digitálne vzdelávanie pre dopravu novej generácie

Dnešným dňom sme oficiálne spustili prevádzku nášho projektu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave. Okrem iného sme publikovali tlačovú správu pre širokú aj odbornú verejnosť s týmto textom:

Dňa 21.6.2018 bol na Slovensku spustený do prevádzky nový online vzdelávací projekt pod názvom JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave. Online učebňa má ambíciu poskytovať organizáciám aj jednotlivcom v tomto odbore ucelené multimediálne vzdelávacie obsahy a vzdelávacie služby. JVSCD.sk je určený najmä pre autoškoly, školiace strediská, vzdelávacie spoločnosti, ale aj pre jednotlivcov k samostatným pripravám osôb na skúšky odbornej spôsobilosti osobnej a nákladnej cestnej doprave a v taxislužbe. Online aplikácie majú rôznorodé formy – online prednášky, výklady, testy, oakovacie otázky a odpovede, ale aj multimédiá ako animácie, videá a digitálne ebooky.

,,Vývoj portálu trval štyri roky a dnes poskytuje robustné vzdelávacie možnosti pre segmenty cestnej dopravy, aktuálne najmä pre mobilných zamestnancov v doprave. Náš vývojový tím však naďalej pripravuje ďalšie obsahy aj pre širší okruh zamestnancov v cestnej doprave, ktoré musia byť odborne spôsobilé, napríklad pre technikov STK, EK či kontroly originality,“ uviedol Jaroslav Verlík, z portálu JVSCD.sk.

Portál podľa neho priamo nadväzuje na súvisiaci národný informačný register v cestnej doprave, s podobným názvom: JISCD – Jednotný informačný systém v cestnej doprave. JISCD prevádzkuje štát a poskytuje v ňom najmä prevádzkové informácie. Neobsahuje však vzdelávací systém, ktorý by mohol napomôcť zjednotiť a skvalitniť prístup k vzdelávacím obsahom a prípravu osôb na odborné skúšky. ,,Dlho sme rozmýšľali nad tým, aký názov zvoliť pre celý náš projekt. Nakoniec sme sa rozhodli pre podružne znejúci názov k JISCD, teda JVSCD, ktorý výborne dopĺňa štátny informačný portál o súkromný vzdelávací portál,“ povedal J. Verlík.

Dôvod vzniku Jednotného vzdelávacieho portálu v cestnej doprave je podľa neho prozaický: ,,Digitalizácia vzdelávania je nevyhnutný proces a smer azda v každej činnosti dnešnej spoločnosti, vzdelávanie v doprave nevynímajúc. Ide však aj o to, že až na jedinú výnimku, ktorou je segment autoškôl, na Slovensku dlhodobo nie sú dostupné učebné podklady a pomôcky pre rôzne školenia a odborné prípravy v cestnej doprave – najmä k zákonným skúškam pre odborne spôsobilé osoby. Sledujeme, že tento stav sa okrem iného stal živnou pôdou pre húfy podnikavcov, ktorí dnes na internete predávajú rôzne skenované, podomácky pripravené otázky a odpovede na skúšky, ktoré majú pochybný, alebo priamo zavádzajúci či úplne zastaralý a nekompletný obsah. Radi by sme teda ponúkli náš projekt do služieb jednotlivcov a organizácií – na jednom mieste, kdekoľvek, kedykoľvek. A samozrejme, s kompletnou technickou a produktovou podporou, aktualizáciou a starostlivosťou o obsahy, systém, a ľudí, ktorí sa v ňom učia,“ uviedol J. Verlík.

Online učebňa JVSCD.sk dnes obsahuje už vyše 230 online výukových aplikácií v 17-tich predmetoch, ktoré je možné spúšťať online priamo v prehliadači. Celá batéria aplikácií je zároveň už priamo nasadená vo vzdelávacom systéme LMS pre správu a riadenie výučby. V prípade potreby je teda ihneď schopná poskytovať nielen priame vzdelávacie služby, ale aj overovacie a hodnotiace procesy (testovanie, overovanie účastníkov, dohľad a riadené vzdelávanie atď.).

Jaroslav Verlík
prevádzkovateľ
JVSCD.sk  – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave
email: info@jvscd.sk
www.jvscd.sk

V prípade, že sa rozhodnete publikovať alebo zdieľať našu tlačovú správu, budeme vám vďační. Stiahnite si ju tu vo worde:

Tlačová správa_JVSCDsk