TERAZ SK| Budúci vodiči nákladnej dopravy majú vysokú odbornú prípravu

Budúci vodiči nákladnej dopravy majú vysokú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa dlhodobé školenia a tréningy v oblasti techniky jazdy, konštrukcie motorového vozidla, sociálnej legislatívy, upevňovania nákladu. Uviedlo to Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia, ktoré presadzuje zníženie veku vodičov pre kamióny na 18 rokov a pre autobusy na 21 rokov.

Spoločnosti podnikajúce v oblasti nákladnej a autobusovej dopravy podľa združenia dlhodobo čelia výraznému nedostatku zamestnancov, v rámci cestnej dopravy ide o nedostatok približne 3000 vodičov. Jedným z dôvodov je podľa Česmadu zákonom stanovená minimálna hranica veku vodičov. V súčasnosti je možné získať vodičské oprávnenie na kamión vo veku 21 rokov a v prípade autobusov je to 24 rokov.

Nehodovosť zapríčinená vodičmi kamiónov podľa združenia zaznamenáva pozitívny trend v znižovaní. “Inak povedané, kým si mladý človek sadne za volant kamióna, absolvuje navyše k vodičskému oprávneniu ešte minimálne 280 hodín odbornej a praktickej prípravy. Okrem toho vodič po absolvovaní riadneho kurzu musí absolvovať skúšku pozostávajúcu z 80 náročných otázok zo štyroch tematických okruhov,” priblížila hovorkyňa Česmadu Martina Baumann. 

Článok dočítate tu: https://www.teraz.sk/spravy/cesmad-buduci-vodici-nakladnej-dopr/371320-clanok.html?fbclid=IwAR2ggmnSGCndSGnRkl5dEdBeDo0bk8XE_w2Q1rOODLOHByCEJLtAp6E5tT4