(PCP): § 73-139: ADMINISTRATÍVNE A SPRÁVNE USTANOVENIA ZÁKONA č. 8/2009 Z.z.- online prehľad

Nasledujúce odkazy obsahujú administratívne a správne ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. Klikajte na jednotlivé názvy paragrafov a prekliknete sa tak na verejne dostupný portál s aktuálne platnou legislatívou. Šípkou Späť vo vašom webovom prehliadači sa vrátite späť do rozhrania online učebne eAUTOŠKOLY.sk.