(PCD): ÚVOD DO PRÍPRAVY NA SKÚŠKY K ODBORNEJ SPOSOBILOSTI PCD

 

Táto výučbová aplikácia obsahuje úvodné informácie k problematike prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave. Prehľad tém:

  • Všeobecný kontext v cestnej doprave,
  • Legislatíva EÚ a SR,
  • Podmienky odbornej spôsobilosti,
  • Príprava na skúšku – odborné predmety a ciele,
  • Postup na skúške,
  • Vydanie dokladov.

časová verzia: 11.113