(PCD): G_TECHNICKÉ NORMY A ASPEKTY PREVÁDZKY: TECHNICKÁ ZÁKLADŇA PODNIKU CESTNEJ DOPRAVY, ÚDRŽBA VOZIDIEL