TA3: Prezident ČESMAD hovorí o aktuálnych problémoch dopravcov

ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesne orientované na cestnú dopravu. Združuje cez 1000 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 percent dopravných kapacít Slovenskej republiky.Prezident združenia ČESMAD Pavol Jančovič hovorí o aktuálnych problémoch slovenských dopravcov. Rozhovor poskytol televízii TA3.