Spôsoby realizácie online školení – licenčné prístupy

Našu online učebňu často používajú aj individuálni klienti tzv. dištančným (externým) spôsobom – teda nezávislo na nás, na základe zakúpenia zvoleného súkromného prístupu do online učebne (najčastejšie ide o osoby, pripravujúce sa na skúšky k získaniu rôznych odborných spôsobilostí v cestnej doprave).

Dištančnými klientmi sú však aj organizácie, napríklad autoškoly a školiace strediská, ktoré získavajú prístup do online učebne po zakúpení niektorého z ročných licenčných prístupov do online učebne (používajú ju ako učebnú pomôcku k ich vlastným kurzom v autoškolách a školiacich strediskách KKV).

Všetky obsahy online učebne sú štruktúrované do Predmetov. Každý predmet následne obsahuje jednotlivé témy, ktoré sú vlastne samostatnými online aplikáciami, ktoré si stačí otvárať v bežnom webovom prehliadači. Aktuálne je v online učebni už 260 výukových aplikácií, ktoré bežia v každom bežnom webovom prehliadači na počítači, tablete alebo mobile. Nič netreba inštalovať ani sťahovať, všetko beží online. K pripojeniu postačí bežné pripojenie na internet.

> Ponuka licenčných prístupov do online učebne
>> Prehľad predmetov online učebne
>> Objednávka
>> Licenčné podmienky používania online učebne

Podporné služby

  • plná technická podpora a poradenstvo (8.00 – 22.00 hod.),
  • bezplatné zaškolenie do práce s online učebňou (osobne aj online) – kedykoľvek na požiadanie.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk