Spôsoby používania licenčných prístupov

Ako sme už v úvodnej  sekcii O projekte – ako to funguje informovali, online učebňu systému JVSCD.sk je možné používať aj takzvaným dištančným, teda na nás nezávislým spôsobom. Objednaním licenčného prístupu (firemný alebo individuálny) získate prístup do online učebne do zvolených Predmetov.

Obsahy online učebne používate voľným spôsobom, podľa vašich zvyklostí a zámerov. Firemné licenčné prístupy vás oprávňujú k premietaniu obsahov na projektore v učebni, pričom meno a heslo môžete poskytovať aj svojim žiakom / klientom k štúdiu na doma, dovzdelávaniu, opakovaniu učiva, testovaniu atď.   

Najčastejšími dištančnými klientmi online učebne sú autoškoly a školiace strediská KKV, ktoré ju používajú ako učebnú pomôcku. Často sú však používateľmi aj individuálni klienti – napríklad osoby, pripravujúce sa na skúšky k získaniu rôznych odborných spôsobilostí v cestnej doprave.

Všetky obsahy online učebne sú štruktúrované do Predmetov. Každý predmet následne obsahuje jednotlivé témy, ktoré sú vlastne samostatnými online aplikáciami, ktoré si stačí otvárať v bežnom webovom prehliadači. Aktuálne je v online učebni už 280 výukových aplikácií, ktoré bežia v každom bežnom webovom prehliadači na počítači, tablete alebo mobile. Nič netreba inštalovať ani sťahovať, všetko beží online. K prístupu postačí bežné pripojenie na internet.

> Ponuka licenčných prístupov do online učebne
>> Prehľad predmetov online učebne
>> Objednávka
>> Licenčné podmienky používania online učebne

Podporné služby pre firemných klientov

  • plná telefonická technická podpora (8.00 – 22.00 hod.),
  • možnosť vytvoriť a nasadiť kurzy do online učebne aj z vašich podkladov,
  • možnosť ľubovoľne upravovať / dopĺňať / prepracovávať naše existujúce online školenia o vaše vlastné témy – tvorba vlastných súkromných predmetov,
  • iné vaše požiadavky.

Doplnkové služby pre firemných klientov

  • Online FB podpora – formou uzavretej klientskej skupiny, v ktorej si naši klienti aj partnerské školiace strediská naživo vymieňajú otázky a odpovede, rady a iné užitočné informácie pre dennú prax,
  • Mobilná aplikácia pre vodičov na cesty – všetci vodiči našich klientov, dopravných spoločností a partnerských školiacich stredísk obdržia prístup na stiahnutie mobilnej aplikácie – praktickej pomôcky na cesty. Vodiči a ostatní mobilní zamestnanci v nej nájdu rýchly prístup k aktuálnym legislatívam v cestnej doprave.

V prípade, že potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať!

Jaroslav Verlík, produktový manažér
tel. 0948 203 003
info@jvscd.sk
www.jvscd.sk