ŠKOLENIA | AKTUÁLNE TERMÍNY: Sociálna legislatíva vodičov v CND podľa nariadenia ES 561/2006

Tématické odborné školenia vodičov a zamestnancov dopravných spoločností k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 13.09.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 25.10.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 22.11.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 13.12.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: ESL

Kurzy majú začiatok o 8:00 ráno, a uzávierka je 24 hodín pred kurzom.
Školiace strediská: Košice, Prešov, Sabinov
Cena: 68 € / účastník – prezenčné školenie
Cena: 48 € / účastník – online školenie
Ročný licenčný prístup do online učebne pre školiace strediská: 144 €

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk