ŠKOLENIE | NAJBLIŽŠÍ TERMÍN: 24.09.2020 – Sociálna legislatíva vodičov podľa nariadenia ES 561/2006

Tématické odborné školenia vodičov a zamestnancov dopravných spoločností k problematike organizácie pracovného času a dodržiavania tzv. sociálnej legislatívy vodičov v cestnej doprave podľa nariadení ES č. 561/2006 a č. 165/2014 a súvisiacou vnútroštátnou legislatívou zákonov SR č. 461/2007, 462/2007.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 24.09.2020 – školiace stredisko Košice, 68€
  • 03.02.2020 – školiace stredisko Košice, 68€
  • 03.02.2020 – online termín s lektorom, 48€
  • nepretržite – samostatná príprava na skúšky v online učebni, 24€  osoba / 2 mes.
  • nepretržite – licenčné prístupy do online učebne pre firmy a školiace strediská – 144€ / rok

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: ESL

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk