ŠKOLENIA | AKTUÁLNE TERMÍNY: Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v CD

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy ako vedúci dopravy alebo prevádzkovateľ, podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 16.03.2020 – online termín s lektorom, 98€ – prijímame prihlášky
  • 28.02.2020 – online termín s lektorom, 98€ – prebieha
  • 13.02.2020 – online termín s lektorom, 98€ – prebieha
  • 23.01.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • nepretržite – samostatná príprava na skúšky v online učebni – 36€/osoba – prijímame prihlášky
  • nepretržite – ročné licenčné prístupy do online učebne pre firmy – od 144€/rok – prijímame objednávky

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: PCD

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk