ONLINE ŠKOLENIA | AKTUÁLNE: od 5.6.2020 – Odb. spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v CD

Pripravte sa pohodlne a s predstihom na našom prípravnom školení na skúšky odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave! Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy ako vedúci dopravy alebo prevádzkovateľ, podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 05.06.2020 – online termín s lektorom, 98€ – prijímame prihlášky
  • 07.05.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • 23.04.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • 16.03.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • 28.02.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • 13.02.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • 23.01.2020 – online termín s lektorom, 98€ – ukončené
  • nepretržite – samostatná príprava na skúšky v online učebni – 36€/osoba – prijímame prihlášky

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: PCD

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk