ŠKOLENIA | AKTUÁLNE TERMÍNY: Odborná spôsobilosť ved. dopravy a prevádzkovateľa v CND

Školenie pre pracovníkov v cestnej doprave, u ktorých sa vyžaduje udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 07.09.2019 – 10.09.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5
  • 15.10.2019 – 18.10.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5
  • 11.11.2019 – 14.11.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5
  • 09.12.2019 – 12.12.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: PCD

Kurzy majú začiatok o 8:00 ráno, a uzávierka je 24 hodín pred kurzom.
Školiace strediská: Košice, Prešov, Sabinov
Cena: 148 € / účastník – prezenčné školenie
Cena: 98 € / účastník – online školenie
Ročný licenčný prístup do online učebne pre školiace strediská: 144 €

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk