ŠKOLENIA | AKTUÁLNE TERMÍNY: Školenie zamestnancov – vodičov tzv. referentských vozidiel

Research project Traffic Jam and Queuing Assistant - the basis: Active Cruise Control with Stop&Go function (10/2010)

Povinné školenie zo zákona. Každý zamestnávateľ na Slovensku je zo zákona č. 124/2006 Z.z. povinný zabezpečiť každému svojmu zamestnancovi, ktorý vedie firemné vozidlo (alebo súkromné vozidlo na pracovnej ceste) s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, povinné školenie (alebo následné preškoľovanie vždy po 2 rokoch) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – teda v tomto prípade z technických a dopravných predpisov v rámci obsluhy, údržby a vedenia referentského vozidla.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 10.09.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 22.10.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 18.11.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 10.12.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: REF

Kurzy majú začiatok o 8:00 ráno, a uzávierka je 24 hodín pred kurzom.
Školiace strediská: Košice, Prešov, Sabinov
Cena: 18 € / účastník – prezenčné školenie + záverečný test
Cena: 16 € / účastník – online školenie + záverečný test

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk