ŠKOLENIA | AKTUÁLNE TERMÍNY: Školenia vodičov taxislužieb, dispečingov a zdieľaných platforiem

Na tomto školení vodičov a prevádzkovateľov v taxislužbe získate kompletné vedomosti, ktoré pokrývajú všetky legislatívne tématické oblasti podľa novelizovaného zákona č. 56/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2019.

AKTUÁLNE TERMÍNY:

  • 17.09.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 23.10.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 26.11.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,
  • 18.12.2019 – školiace stredisko Košice, Alejova 5,

VIAC INFORMÁCIÍ – KÓD ŠKOLENIA: TAXI

Kurzy majú začiatok o 8:00 ráno, a uzávierka je 24 hodín pred kurzom.
Školiace strediská: Košice, Prešov, Sabinov
Cena: 68 € / účastník – prezenčné školenie
Cena: 48 € / účastník – online školenie
Ročný licenčný prístup do online učebne pre školiace strediská: 144 €

V PRÍPADE POTREBY NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
Jaroslav Verlík, lektor a produktový manažér