Po dlhoročných skúsenostiach so stovkami zrealizovaných školení sme sa rozhodli od 01.10.2020 otvoriť súkromné ročné dvojsemestrálne kvalifikačné a certifikačné štúdium odborných predmetov a tém v cestnej doprave. Štúdium je určené pre všetkých záujemcov o získanie odborných vedomostí a kompetencií v celej rozsiahlej škále problematík v cestnej doprave – teda pre súčasných alebo budúcich dopravcov, vodičov z povolania, vedúcich dopravy, dispečerov, špeditérov, administratívnych pracovníkov a iných zamestnancov v ľubovoľných segmentoch cestnej dopravy. Absolvent študijného programu tak získa komplexný a ucelený odborný rozhľad vo všetkom čo súvisí s cestnou dopravou.

Štúdium prebehne obdobnou formou ako bežné nadstavbové externé vysokoškolské štúdium (letný a zimný semester). Účastníkov štúdia teda čaká školský rok plný štúdia teoretických a legislatívnych predmetov v celej potrebnej škále, ale aj praktické jazdy alebo ukážky funkcií a nácviku zariadení v cestnej doprave (tachografy, mýtne jednotky, dopravné databanky). Popri štúdiu v našom ročnom programe zároveň získate aj všetky požadované doklady o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, vodičské kurzy, kurzy KKV a ďalšie (podľa individuálnych požiadaviek účastníkov štúdia).

Dobrou správou pre účastníkov štúdia je, že teoretické prednášky budú súbežne prebiehať v školiacom stredisku v Košiciach (teda prezenčne v učebni), ale zároveň aj online prenosom naživo – čiže v prípade ak budete študovať z väčšej diaľky alebo sa z rôznych dôvodov nemôžete dostaviť do učebne, pokojne sa jednoducho pripojíte online kdekoľvek a učíte sa rovnako, akoby ste boli práve v učebni.

Podrobné informácie o štúdiu:

Začiatok štúdia: október, od 01.10.2020
Ukončenie štúdia: máj 2021 (skúškový mesiac),
Minimálny počet účastníkov: 5
Maximálny počet účastníkov: 10
Vstupné podmienky a požiadavky: nie sú stanovené špeciálne požiadavky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok

Štruktúra štúdia: letný a zimný semester,
Rozvrhy: zasielame prihláseným účastníkom
Forma vzdelávania: kombinovaná (prezenčne + dištančne)
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovacie dni prezenčne:  áno, raz týždenne večerné stretká PREZENČNE / večerné online stretká PREZENČNE LIVE – konkrétne výučbové dni na každý nadchádzajúci mesiac vždy podľa dohody s účastníkmi,
Vyučovacie dni dištančne: áno, celoročne, samostatné, priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, LMS
Prístup do vzdelávacieho systému v cestnej doprave: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety,  výukové filmy a videoseriály, praktické cvičenia, testy a zadania, >> VSTUP A PREHĽAD OBSAHOV

Orientačné témy štúdia: Rozsiahla sústava zákonov a legislatív v osobnej aj nákladnej cestnej doprave – pre vnútroštátnu aj medzinárodnú oblasť, Zmluvy o preprave vecí, Dohody a dohovory v cestnej doprave SR a EÚ, Administratívne témy (občianske, obchodné, daňové, sociálne predmety) so špecifikami pre podniky cestnej dopravy, Ekonomické aspekty fungovania podniku cestnej dopravy,  Pracovné právo pre mobilných a ostatných zamestnancov v cestnej doprave,  Preprava, upevňovanie a zabezpečovanie nákladov, Preprava osôb, Sociálna legislatíva  a práca osádok vozidiel v medzinárodnej doprave, Funkcie a obsluha tachografov a mýtnych jednotiek vozidiel nad 3,5 tony, Obsluha IT systémov a elektronických dopravných databánk, Služby a logistika, Ekologické a enviromentálne problematiky pri prevádzke vozidiel a podniku cestnej dopravy, Praktické postupy a povinnosti pri zriaďovaní podniku cestnej dopravy a ďalšie témy.
Forma záverečnej skúšky
: vedomostné certifikačné testy zo študovaných predmetov a odborov
Výstupné doklady: osvedčenie o absolvovaní ročného dvojsemestrálneho kvalifikačného a certifikačného štúdia v cestnej doprave, odborné certifikáty o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach

Súhrnný počet hodín: 165
Cena vzdelávacieho programu:  800 €
Možnosť uhradiť študijné na splátky: áno, 1 x 800 €, 2 x 400 €, 4 x 200 €, alebo 8 x 100 €
Prihláška na štúdium: >>Prihláška / Objednávka TU
Podmienky prijatia: Prijímame podľa poradia doručených prihlášok. Účasť je potvrdená predbežne. Vaše miesto je garantované úhradou študijného alebo jeho časti (dohoda o platbách).

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003, email: info@jvscd.sk, www.jvscd.sk
Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave