POKYNY:

  • Ak vypĺňate objednávku ako súkromná osoba (individuálny klient), vyplňajte meno a priezvisko, bydlisko, telefón a email. V kolónkach IČO, DIČ a IČ DPH uveďte nuly.

ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

Názov spoločnosti / Meno a priezvisko:
Sídlo / Bydlisko: (ulica, číslo, PSČ)
IČO:
DIČ:
Platca DPH: ánonie
IČ DPH:
Zodpovedná osoba:
Telefón:
Email:
ZVOĽTE SI PRODUKT:
Typ produktu:
Typ klienta súkromná osobafirma
Už ste našim klientom? ánonie
Súhlasím s licenčnými podmienkami** ánonie

>> Prečítať licenčné podmienky

Poznámka pre nás:

* Vyplňte prosím všetky údaje, urýchli to vybavenie. Ak sa formulár z nejakého dôvodu neodošle, zašlite nám údaje emailom: info@jvscd.sk.
** Objednaním ročnej Licencie alebo Prístupu vyjadrujete súhlas s licenčnými podmienkami a zaväzujete sa poučiť aj tých žiakov vašej autoškoly / klientov / oprávnené osoby, ktorí online učebňu budú s vašim licenčným prístupom používať. >> Licenčné podmienky.

VIAC INFO:
Jaroslav Verlík, produktová a technická podpora
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk

 

Be the first to comment

Leave a Reply