9 | PREDMET: (ZBJ, EKO, DEF): – ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY, BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY VOZIDIEL, EKOŠOFÉROVANIE, DEFENZÍVNA JAZDA, HOSPODÁRNA PREVÁDZKA VOZIDIEL

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This predmet is currently closed

Výučbové aplikácie | Lekcie | Témy predmetu: