9 | PREDMET: (KKV – 140) ŠKOLENIA VODIČOV, KURZY KKV – CIELE č. 3: ZDRAVIE, CESTNÁ A ENVIROMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ, SLUŽBY, LOGISTIKA