9 | PREDMET: (KKV – 140) ŠKOLENIA VODIČOV, KURZY KKV – CIELE č. 2: UPLATŇOVANIE VNÚTROŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOV

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This predmet is currently closed

Výučbové aplikácie | Lekcie | Témy predmetu: