9 | PREDMET: (KKV – 140) ŠKOLENIA VODIČOV, KURZY KKV – CIELE č. 1: ZLEPŠENIE RACIONÁLNEHO JAZDNÉHO SPRÁVANIA NA ZÁKLADE BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV