5 | PREDMET: (POM) – VŠEOBECNÁ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V PRÍPADE DOPRAVNEJ NEHODY