7,8 | PREDMETY: (POZ) PODMIENKY PREVÁDZKY VOZIDIEL NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH – LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY, POŽADOVANÉ DOKUMENTY, DRUHY A KATEGÓRIE VOZIDIEL