6b | PREDMET: (TVV,OV-M) – TEÓRIE VEDENIA VOZIDIEL, AUTOCVIČISKÁ, DOPRAVNÁ VÝCHOVA, VIDEOSERIÁLY – osobný automobil