6 | PREDMET: (TVV,OV-M) – TEÓRIE VEDENIA VOZIDIEL, AUTOCVIČISKÁ, DOPRAVNÁ VÝCHOVA, VIDEOSERIÁLY – motocykel